06-83 506 665 info@introspexxion.works
Stressmanagement voor vrouwen

Shaila

  1. Over leven in tijden van verandering
  2. Jenny en haar vrijdagavond belafspraak
  3. Anna’s overpeinzingen
  4. Shaila
  5. Geert en Johan
  6. Johan, zoon, echtgenoot en vader
  7. Elsa en Johan die weer droomt
  8. Een nieuwe koers
  9. Tipje van de sluier – onderweg naar 2021

Shaila studeert medicijnen en is tijdelijk werkzaam in de zorg. Zij maakt tijd om boodschappen te doen voor ouderen en heeft al gemerkt dat het soms meer gaat om een praatje, het gevoel dat je ertoe doet en dat iemand tijd voor je maakt. Dat geeft haar een goed gevoel.

Voldoening

Ping. Anna’s gezicht verschijnt op het scherm van haar mobieltje. Een korte lijst met boodschappen verschijnt. Shaila kijkt in haar agenda en in gedachten verplaatst ze een afspraak met zichzelf. “Heb je nog die lekkere thee?”, tikt ze. Meteen daarop krijgt ze een “ja” met uitroepteken. “Komt het uit wanneer ik even binnenkom?” “Gezellig”, krijgt ze terug. Shaila glimlacht.

Haar ouders zijn lieve mensen met een groot hart. Zij hebben hard gewerkt om hun kind een goed en liefdevol leven te geven. Shaila zou de volgende arts zijn in de familielijn. Hoe moet ze vertellen dat haar hart iets anders zegt? Zullen haar ouders teleurgesteld zijn? Is het haar eigen behoefte om dankbaarheid te tonen? Ze wil haar ouders zo graag iets teruggeven voor alles wat ze voor haar hebben gedaan.

Maar eerst thee bij Anna. Dat voelt vertrouwd. Dat contact geeft voldoening, omdat Shaila haar hart kan laten spreken.

Verbinding

Shaila geniet van haar thee terwijl ze naar Anna’s verhalen luistert en meeleeft. Dan is er een moment waarop ze zich bijna verslikt. “Heb je het je ouders al verteld?” Er valt een stilte. “Wat bedoel je?”, vraagt ze en bloost. Anna zegt niets en wacht rustig af. “Hoe weet je dat er iets is?”, vraagt Shaila. “Je kijkt soms net als Jenny wanneer ze keuzes moet maken.” Ineens is er een nieuwe connectie en begint Shaila haar gedachten, twijfels en gevoelens te delen. Nu is het Anna die luistert, knikt en vraagt. Stiltes kunnen vallen zonder dat het ongemakkelijk wordt. Die momenten worden gebruikt om woorden te zoeken, om een slokje thee te nemen en even terug te gaan naar wat ze voelt. Zowel Shaila als Anna. Door de wederkerigheid is er verbinding ontstaan waarbij leeftijd en levenservaring geen afstand scheppen, maar een nieuwe dimensie toevoegen aan deze ontmoeting.

Vertrouwen

Door eindelijk uit te spreken wat ze voelt, denkt en wil, ervaart Shaila een rust. Ze heeft kunnen oefenen met Anna. Haar aandacht was zo gericht geweest op hoe haar ouders zouden kunnen reageren, dat ze vergeten was om vertrouwen te hebben in zichzelf. De dromen die zij heeft komen uit haar hart. Daar is niets mis mee. Wat was dit een verrassende middag! Onderweg naar huis haalt ze een paar keer diep adem. De spits is er af, maar nu nog het echte gesprek met haar ouders. Shaila denkt terug aan Anna, die Jenny zag trouwen met een aardige man met wie ze kinderen zou krijgen. Gewoon omdat dat een gangbaar beeld is binnen onze samenleving tot op het moment dat het anders blijkt te zijn. Blijf bij jezelf, luister en accepteer het verhaal van de ander. Pas dan ontstaat er een veilige sfeer om te vertrouwen en delen.

Eigen verhalen

Shaila stopt met spreken en kijkt haar ouders aan. Ze ziet verbazing in hun ogen. “Dit was het?”, vraagt haar vader. Nu is het Shaila’s beurt om verbaasd te reageren. “Hoezo paps?”. Hij kijkt opgelucht naar zijn vrouw. “We dachten dat je weg wilde thuis”, zegt haar moeder.

“Je bent vaak weg, je stopte met praten en werd vaag wanneer wij je iets vroegen. Wij hebben het laten gebeuren, omdat we geen druk op je wilden leggen”.

Shaila valt stil voordat ze hen vraagt wat ze van haar carrièreverandering vinden. “Wij staan achter je, wat je keuze ook is. Wij dachten alleen dat je zelf ook arts wilde worden. Je plakte al van kleins af pleisters op poppen en je verzorgde ze in een zelfgemaakt ziekenhuis van een schoenendoos”. “Wij hebben voor elkaar ingevuld”, zegt vader. “In gesprek blijven met elkaar?”, stelt moeder rustig voor. Shaila knikt instemmend en lacht.

De eerste stap

“Hoe ging het?” Shaila vertelt Anna over het gesprek met haar ouders. Ze beschrijft ook de verbazing. “Ah, de bekende aannames”, reageert Anna op serieuze toon. Zij legt uit dat soms vanuit goede bedoelingen de betekenis van gedrag en situaties wordt ingevuld. Hier wordt vervolgens niet over gesproken. De informatie wordt niet gecheckt, waardoor het in je hoofd een eigen leven gaat leiden. Je maakt er een eigen verhaal van en dat wordt dan jouw waarheid.

Dit heeft als gevolg dat er afstand kan ontstaan in relaties. Verwachtingen worden gebaseerd op eigen interpretaties en dit kan bijdragen aan een contact met misverstanden. Hoe langer zo’n situatie aanhoudt, hoe moeilijker het wordt om de kloof te overbruggen. Maar het is niet onoverkomelijk wanneer je de eerste stap zet en niet blijft wachten totdat de ander dat doet.

Shaila knikt en denkt na over haar eigen verhalen en hoe die tot stand zijn gekomen.  

Aannames kunnen irritaties, onzekerheid en angst versterken. Zeker wanneer het om belangrijke onderwerpen gaat en er een verschil in mening kan zijn en je de reactie van de ander gaat invullen. Maar het belangrijkste is om in gesprek te blijven. Vertellen, luisteren, vragen en delen zijn cruciale ingrediënten.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontspannen omgaan met stress.

Zorgen voor jezelf kun je leren!

+31 6 83 506 665

info@introspexxion.works

Oeverwallaan 130, 2498 BK Den Haag