06-83 506 665 info@introspexxion.works
Stressmanagement voor vrouwen

Ik ben Deborah en dit is mijn verhaal.

Ik als trainer

Als trainer combineer ik mijn scherpe oog voor hoe het anders kan in het werken aan balans, energie en focus. Ik richt mij op zelfkennis en communicatie en maak gebruik van bewezen effectieve interventies en technieken. Ik houd van overzichtelijk, effectief en praktisch.

De kracht van mijn bedrijf wordt gevormd door mijn professionele kennis en vaardigheden in combinatie met mijn persoonlijke ervaringen in het omgaan met stress.

In mijn visie is kun je alleen echt iets voor een ander betekenen, wanneer jij je goed in je vel voelt. Zorgen voor jezelf is dus het minst egoïstische wat je kan doen.

Wanneer ik het tegenwoordig even niet weet, heb ik vragen die ik mijzelf stel afhankelijk van de situatie:

 • Kies ik uit onzekerheid of vertrouwen?
 • Handel ik uit perfectionisme of zorgvuldigheid?
 • Sta ik achter mijn keuze of laat ik nog ruimte voor twijfel?

Alleen door de juiste vragen te stellen, kom je uit bij helpende antwoorden.

Welke vragen helpen jou kiezen in deze fase van je leven?

Mijn hart

Iedereen heeft oprechte aandacht nodig; iedereen wil gezien en gehoord worden. Om je dromen te verwezenlijken en iets voor een ander te kunnen betekenen, zul je eerst voor jezelf moeten kunnen zorgen. Je doet ertoe!

Ik geloof dat wij nog een weg te gaan hebben om te accepteren dat het herkennen en erkennen van eigen wensen en behoeften een voorwaarde is om je rollen, zowel in je privé als in je werk, vanuit je hart en op gezonde wijze te kunnen blijven vervullen.

Je wilt gelukkig zijn en hierbij niemand tekort doen. Je weet dat je niet iedereen tevreden kan stellen, maar je blijft het proberen. Herkenbaar?

Keuzes maken is niet altijd makkelijk, wel onvermijdelijk. Niets zeggen of niet reageren is ook kiezen. Ook voor mij blijft het een terugkerend thema om mijn hoofd en hart met elkaar te verbinden en om te gaan met gevoelens die daarbij horen. Wij veranderen, de wereld verandert en behoeften en verwachtingen veranderen mee. Dit leerproces stopt niet, wanneer je kiest voor persoonlijke groei. En ik kies ervoor om mijzelf te blijven ontwikkelen.

Ik heb geleerd dat grote keuzes niet altijd nodig zijn, dat je je wereld niet ondersteboven hoeft te halen om een volgende stap te nemen. Een kleine stap kan al een wereld van verschil maken.    

Mijn missie is om vrouwen centraal te stellen, zodat ze nog beter kunnen navigeren in het spanningsveld tussen dromen, behoeften, verwachtingen en loyaliteit.

Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Een droom over verandering? Als je dit zichtbaar wilt maken, is leiderschap en moed nodig. Door jezelf hierin mee te nemen, voeg je de meeste betekenis toe. Woorden krijgen betekenis, jouw betekenis.
Vroeger was ik een verlegen meisje met een grote droom. Mijn eigen bedrijf is de realisatie daarvan. Maar dat kwam allemaal niet vanzelf aanwaaien.

Hieronder lees je mijn verhaal.

Mijn blauwdruk

Toen ik 8 was hielp ik klasgenootjes op de lagere school al bij het maken van werkstukjes, zo staat geschreven in een oud schoolrapport. Ik vond het toen al leuk om anderen te helpen succesvol te zijn.

Als verlegen meisje las ik veel boeken. Ook al wist ik daardoor veel, ik durfde mijn mening niet te geven. Ik wilde niet opvallen.

Ik ben geboren met een drive om te willen onderzoeken, de wereld te verbeteren. Mijn droom was toen al om nieuwe dingen te ontdekken die het leven gemakkelijker en fijner zouden maken, voor iedereen. Mensen vond ik toen al boeiend. Ik wilde weten waarom ze deden wat ze deden, grenzen over gingen, binnen de lijntjes kleurden. Deze interesse en betrokkenheid is alleen maar sterker geworden in de loop der jaren.

Alle taken en functies die ik ooit heb vervuld bijvoorbeeld als trainer, trajectbegeleider en public speaker in Nederland en Canada hebben een gemeenschappelijke deler. Ik droeg daarmee altijd een steentje bij aan de ontwikkeling en het welzijn van anderen. Hier loop ik nog steeds warm voor.

Op mijn 18e ging ik op kamers. Ik werd student aan de Hoge School voor Maatschappelijk Werk. Een nieuwe wereld ging voor mij open. Een meisje van het platteland ging naar de grote stad. Mijn pogingen om geen aandacht te trekken weerhielden mij er niet van om, soms met knikkende knieën, uit mijn comfortzone te stappen. Stap voor stap liet ik het vertrouwde los en stelde ik mij open voor nieuwe ervaringen. Dit doe ik nog steeds. Ik wil mij blijven ontwikkelen. Nieuwe trainingen voor dit jaar staan genoteerd in mijn agenda. Ik heb dit vooruitzicht nodig en verheug mij er al op.

In de zoektocht naar mijn eigen geluk leerde ik met steeds meer zelfvertrouwen keuzes maken. Hierin heb ik ook geworsteld met gevoelens van verantwoordelijkheid en loyaliteit. Dit is een proces van vallen en opstaan geweest, waarbij ik altijd ben opgestaan om een volgende stap te zetten.

Ik ben zelfs in het diepe gesprongen door te emigreren naar Canada. Ik had een lijstje gemaakt met redenen om te vertrekken en te blijven. 20% zei vertrekken en 80% blijven, toch ben ik weggegaan. Waarom? Omdat die 20% voor mij het belangrijkste was op dat moment in mijn leven. Je begrijpt misschien wel dat dit moeilijk was uit te leggen aan mijn familie en vrienden, die mij een belangrijke plaats in hun leven hadden gegeven.

Ik was nieuwsgierig naar mijn rol in een nieuwe samenleving met andere gebruiken en vroeg mij af hoe anders dat zou zijn, of juist niet. Zou ik nieuwe vrienden maken? Zou ik mensen leren kennen op wie ik terug kan vallen wanneer het even tegenzit, mensen met wie ik kan lachen en leuke en mooie momenten kan delen. Dit vond ik het wel spannend.

Ja, ik was daar succesvol. In de spotlights staan was geen issue meer. Als public speaker stond ik eens voor een zaal met meer dan 100 mensen en alles gebeurde in het Engels. Ik genoot van de energie die over en weer werd gedeeld. Zo inspirerend. Ik had na 6 jaar een nieuw leven opgebouwd en kon daar oud worden.

Toch bleek de binding met mijn vrienden en familie in Nederland sterker dan ik dacht. De bekende spagaat diende zich aan. Bij alles wat ik deed, leerde ik mijzelf de vraag stellen of mijn keus mij deed blijven of vertrekken.

Uiteindelijk besliste ik, na vele gesprekken tussen mijn hoofd en hart, om terug te keren naar Nederland. De herstart in het land waar ik was geboren en al een leven had gekend bleek onverwachte obstakels voor mij in petto te hebben. Nederland was veranderd en ik ook.

Doorzettingsvermogen en zelfreflectie waren mijn beste maatjes. Met hulp van familie en vrienden hervond ik mijn plek in Nederland. Vaak bewoog ik mee en soms was ik tegendraads. Ik wilde het op mijn manier doen en leerde daarmee grenzen en nieuwe behoeften kennen. Nieuwe ervaringen waren het resultaat. Ik groeide.

Ik ben nu gelukkig getrouwd, heb een fijne baan en de mogelijkheid om mijn eigen onderneming te beginnen. Een andere droom komt uit. Mijn nieuwe koers is uitgezet!

Opleidingen en relevante werkervaring

Maatschappelijk Werk (diploma is ook in buitenland geaccrediteerd)

Aangesloten bij de BPSW – beroepsvereniging van professionals in sociaal werk

Lidmaatschapsnummer BPSW: 626275

Trainingen gegeven in Nederland en Canada

 • Goldsteintraining – groep
 • Sociale vaardigheidstraining – individueel
 • Agressieregulaatietraining – individueel en in groep
 • Living life to the full – groep
 • Bounce Back individueel (coaching-sessies)

Doel van alle door mij gegeven trainingen

Aanleren van vaardigheden om autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie te vergroten, om beter opgewassen te zijn tegen de eisen die het (dagelijkse) leven stelt.

Deskundigheidsbevordering verdieping thema stress, communicatie, en trainingsvaardigheden

 • Live the Connection: workshop ontstressen
 • Psych-K: eenvoudige methode om beperkende overtuigingen en stress te veranderen (driedaagse training om veranderingsproces te faciliteren met anderen.
 • NLP (neuro linguïstisch programmeren) gericht op bewustwording (hoe wij de wereld om ons heen waarnemen) en hoe wij daarop reageren (nieuwe communicatietechnieken)

Het zelf ervaren van de verschillende technieken en het ondergaan van het veranderingsproces, die bij bovenstaande workshops en trainingen horen, is een waardevolle combinatie om als trainer te groeien en als deelnemer ook in jouw schoenen te hebben gestaan.

Ik weet dus wat het in theorie met je kan doen en wat je winst kan zijn.

Vrije tijd

Naast mijn betaalde baan en het werken voor mijn eigen onderneming Introspexxion ben ik ook actief in werkgroepen in de wijk waar ik woon. Ik vind het belangrijk om sociale binding te bevorderen en het gevoel van “thuis voelen” in de wijk te versterken.

Ik kom tot rust door te wandelen bijvoorbeeld in het mooie natuurgebied op een steenworp afstand van onze achtertuin of in de bergen van Canada en Oostenrijk. Het  contact met vrienden en familie geeft mij het gevoel van verbondenheid.

En last but not least is mijn thuis, mijn relatie, is mijn basis waar ik geborgenheid vind. Hier kom ik op adem, ben ik mijzelf in al mijn kleuren, mag ik fouten maken en leren.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontspannen omgaan met stress.

Zorgen voor jezelf kun je leren!

+31 6 83 506 665

info@introspexxion.works

Oeverwallaan 130, 2498 BK Den Haag