06-83 506 665 info@introspexxion.works
Stressmanagement voor vrouwen

Esther

  1. Esther
  2. Hes
  3. Jana
  4. Romy
  5. Lotte
  6. Charlotte
  7. Alice
  8. Joyce
  9. Tina
  10. Zoé en meer

Esther is 53 jaar. Zij is moeder van twee dochters, heeft een partner met kinderen (bijna allen uitwonend) en woont samen. Als zelfstandig onderneemster heeft zij sinds meerdere jaren een eigen bedrijf en helpt mensen de afstand naar de arbeidsmarkt overbruggen. Sinds kort werkt zij ook weer in loondienst bij een non-profit organisatie. Zij begeleidt nu ook mensen met onder meer een psychische aandoening en/of lichamelijke beperking.

Afstemmen
Op de dag van onze afspraak belde Esther mij op en vertelde dat ze elders nodig was (werk). Zij vroeg mij of ons gesprek met een uur verschoven kon worden. Esther vertelde dat zij op deze manier kon doen wat zij op dat moment nodig vond, om daarna in rust het gesprek met mij in gaan.

Grenzen
Al pratende komen we terecht bij het onderwerp grenzen. Esther vertelde dat ze bewust keuzes maakt “wat ik doe is afwegen”, want zij wil niet de indruk wekken dat alles bij haar neergelegd kan worden. Enerzijds heeft ze haar eigen privéleven met plannen en daarnaast heeft ze een baan die soms ook buiten kantoortijd haar aandacht vraagt. Het gaat haar om de balans tussen werk en privé. Esther is gesteld op haar vrije tijd, “dat is voor mij echt ontspanning” en door hier aan toe te geven kan zij haar hoofd leeg maken.

Kwetsbaarheid
Esther is zich bewust met wie ze werkt vanuit haar begeleidersrol. Zij vertelde dat sommige van haar cliënten door gebeurtenissen in het leven de regie over hun eigen leven verliezen en dit uit handen moeten geven. “Dit houdt dus in dat anderen voor jou dingen gaan bepalen. Dit leert mij dat je kwetsbaar bent als mens, het is dus belangrijk om hier bewust van te zijn en te zorgen voor jezelf, gezond te blijven”.
“Spiritualiteit, alles houdt verband met elkaar, het is als een diamant met facetten”. Esther vertelde dat zij het belangrijk vindt om naar de signalen van lichaam te luisteren. Zij is van mening dat er een verband is tussen je fysieke gesteldheid en de manier waarop je mentaal met dingen omgaat. Hierop geeft Esther aan dat met het maken van een algemene opmerkingen je voorbij kan gaan aan wat het voor jezelf betekent. “Vertel het aan iemand, ga erover in gesprek en breng het terug naar jezelf (introspectie)”.

Zelfredzaamheid
Uit wat Esther mij vertelt maak ik op dat zij het belangrijk vindt om mee te bewegen met de ander. “Dat betekent soms een stapje vooruit en een stapje terug, niet omdat ik het wil, maar omdat het bij de ander past”. Zij is van mening dat iemand pas klaar is voor verandering of zich bewust van iets wordt wanneer die persoon er zelf klaar voor is en niet omdat een ander dat bepaalt.
Als moeder probeert Esther bijvoorbeeld om een balans te vinden tussen haar kinderen niets opleggen, hun de ruimte niet ontnemen hun eigen weg te volgen, maar wel duidelijk maken wat de effecten (kunnen) zijn van hun handelen. Zij vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat haar jongste dochter (nog thuiswonend) haar eigen grenzen leert kennen in alle opzichten (qua school, gevoel). “Ik denk dat als ze grenzen van mij overneemt, omdat ik vind dat daar een grens zit, ze later misschien wel in dingen terecht komt waarbij ze over haar eigen grens gaat, omdat zij die van haarzelf niet kent en daar last van kan krijgen”.
Esther probeert in haar opvoeding de boodschap mee te geven dat door het hebben van een meningsverschil het houden van niet minder hoeft te worden. “Je kan het namelijk niet eens zijn met elkaar en iemand nog steeds lief vinden”.

Verandering en introspectie
Esther is zzp-er en begeleid mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt. Sinds kort begeleidt zij mensen met onder meer een psychische aandoening en/of lichamelijke beperking. Zij vertelde dat ze zich op een bepaald moment afvroeg of ze wilde blijven doen wat ze deed of dat ze wilde onderzoeken wat er nog meer mogelijk was. “Mijn werk werd te voorspelbaar. Door naar mijzelf te kijken, door naar binnen te kijken ontdekte ik wat er nog bij mij past”.

“Hoe ik dingen doe in mijn werk heeft raakvlakken met hoe ik dingen doe in mijn privé. Alles gaat open als ik met mensen bezig ben en het maakt niet uit hoe zwaar of hoe licht, ik vind alles altijd gewoon leuk. Meer dan ooit heb ik het gevoel dat wat ik nu aan het doen ben echt bij mij me past”.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontspannen omgaan met stress.

Zorgen voor jezelf kun je leren!

+31 6 83 506 665

info@introspexxion.works

Oeverwallaan 130, 2498 BK Den Haag