06-83 506 665 info@introspexxion.works
Stressmanagement voor vrouwen

Alice

  1. Esther
  2. Hes
  3. Jana
  4. Romy
  5. Lotte
  6. Charlotte
  7. Alice
  8. Joyce
  9. Tina
  10. Zoé en meer

Alice is 55 jaar en geboren in Den Bosch. Zij is de oudste van drie dochters. Voor haar opleiding verhuisde zij naar Rotterdam, waar zij haar man ontmoette. Van oorsprong is zij logopediste, maar heeft door het volgen van verschillende opleidingen, waaronder psychologie, uiteindelijk voor een andere weg gekozen. Sinds 2015 heeft zij een eigen coachingsbedrijf. Alice creëert middels haar ervaringsgerichte en doelgerichte trainingen en workshops een werksfeer, waarbinnen iemand individueel of als team het beste in zichzelf kan (her)ontdekken.

Verbonden op eigen wijze
In 1990 is zij op eigen wijze met haar man getrouwd. “Wij hebben dat volgens een eigen ritueel gedaan, omdat ik het belangrijk vond om bij dat moment stil te staan. Mijn man was het niet helemaal eens met de huwelijkse wet, zoals die toen nog was. De wet was destijds ongelijk tussen mannen en vrouwen en liet ook geen ruimte voor anderen die van elkaar houden, voor bijvoorbeeld één van mijn zussen. Maar ik wilde het voor onszelf uitspreken, ik wilde ringen, ik wilde iets doen. Wij hebben toen ons eigen ritueel gemaakt en een feest gegeven. Wij zijn nog steeds samen en hebben in 2015 ons eigen brouwfeest gevierd.” Samen hebben zij nu inmiddels drie volwassen dochters.

Je relatie herdefiniëren
“Wanneer je zolang samen bent gaat het wel eens op en neer. Wij hebben elkaar altijd weer gevonden, maar niet vanzelf. Ik heb een hele ontwikkeling doorgemaakt en welk mens niet. Er gebeurt van alles in je leven, er komt van alles je leven in, de kinderen zijn geboren, mijn man verloor zijn vader, ik ben inmiddels ook mijn vader verloren; in onze omgeving is van alles gebeurd, zoals levens gaan. Onze dochters waren ook een belangrijke reden om met elkaar het gesprek te blijven zoeken en het niet zomaar op te geven. Wij zijn ook allebei loyale types, dus hebben wij ook altijd gekeken naar wat ons bond en wat ons samenhield. Wij hebben elkaar altijd weer gevonden. Onze relatie wordt daardoor steeds rijker. Je maakt opnieuw bewust een keuze om wél met iemand door te gaan en te zien wat de liefde of de relatie betekent en ook te zien dat het je niet alles kan brengen. Je creëert dan je eigen vrijheid.”

Zelfbeeld en nieuwe inzichten
“Toen ik jonger was, had ik een bepaald ideaalbeeld van wat een goede relatie is. Ik ben iemand van de verbinding en communicatie. Van uitspreken, ik ben een gevoelsmens. Als wij het goed willen hebben, moet ik bijvoorbeeld weten wat er in jou omgaat of jij moet dan weten hoe het met mij gaat. Nu heb ik een man gekozen, helemaal niet toevallig natuurlijk, een creatieve geest, die gesteld is op zijn autonomie en die bewegingsvrijheid nodig heeft. Dat bewonder ik in hem, want hij doet zijn eigen ding, maar dat heeft een keerzijde. Want waar ben ik? Dat is een soort dans waarin je met elkaar terecht komt. Wanneer je de autonomie versterkt komt hij op een eiland terecht, als ik mijn verbindingsbehoefte vergroot, word ik daarin erg behoeftig. Dat werkt niet. In de loop der jaren ontdek je dat soort dingen van jezelf en je hebt niet alleen je relatie, maar ook je werk en je vriendinnen. Je wordt ouder, volwassener en ik hoef niet meer alles wat ik graag doe, met mijn man te doen.”
“Wanneer wij dingen verschillend doen en als ik mijn eigen dingen doe met andere mensen, dan kunnen wij het juist heel leuk samen hebben. Hoe sterker en onafhankelijker ik werd in mijn relatie, hoe beter onze relatie werd.”

Keerpunt en nieuwe paden
Alice ondernam ongeveer tien jaar geleden haar eerste verre reis, alleen. Zij ging naar een vrouwencirkel in Zuid-Afrika om een bijzondere training te volgen. Deze stap ondernam zij na een periode ziek te zijn geweest vanwege een ernstige ziekte. Dat betekende ook een groot keerpunt in haar denken. “Ik ga dingen die ik wil doen, gewoon doen. Ik ben meer gaan denken in mogelijkheden”.
Er waren genoeg redenen voor Alice om de reis niet te ondernemen, bijvoorbeeld omdat ze net ziek was geweest of omdat het verkeer links rijdt. “Maar ik wil dit graag, dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dit wel ga doen. Ik ben daar twee weken geweest, heb een auto gehuurd en geen spannende dingen gedaan, maar ik heb het toch gedaan. Ik voelde mij daar zo vrij, ik voelde mij zo goed en wilde hier meer van doen. Deze dingen hebben onze relatie veel goed gedaan. Mijn man vertelde dat hij eigenlijk ook wel mee had gewild, maar ja …“
“Mijn kleine meisjes-fantasie was natuurlijk dat je dat soort dingen samen doet. Als je net samen bent is dat misschien ook het idee. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik merk hoe verrijkend het is om ook die grote dingen soms alleen te doen. Het brengt je weer terug naar je eigen autonomie en wie je zelf bent. Als je goed weet wie je zelf bent, wat je nodig hebt en als je dat goed kan voelen, dan kan het ook veel brengen in je relatie.”

Energie als kompas
Haar reizen hebben zich nadien uitgebreid tot onder meer het regelmatig bijwonen van trainingen in het buitenland. Alice vergrootte mede hierdoor haar wereld en bleef kritisch kijken naar haar eigen rol als professional. Zij besefte op een gegeven moment dat zij zich gelimiteerd voelde in haar mogelijkheden. “Ik was onderdeel van de organisatie waar ik als coach voor werkte en dus van het systeem. Ik voelde mij niet vrij; ik was integer en stelde beschikbaar wat ik te bieden had, maar het werkte gewoon niet. Dan is er de moed en het vertrouwen om de volgende stap te zetten. In september 2015 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf.”
“In de afgelopen jaren ben ik het begrip succes aan het herdefiniëren. Toen ik met mijn bedrijf begon, wilde ik dat het bestaansrecht had. Er zijn meer vrouwen die na een ingrijpende peridode coach worden en een eigen bedrijf beginnen. Voor mij betekent bestaansrecht, dat opdrachtgevers met mij willen samenwerken en dat ik daar een inkomen uit haal. Dan klopt het. Als dat niet het geval is, moet ik iets anders gaan doen. Ik wil er graag meer energie uit halen, dan ik voorheen deed in mijn werk in loondienst, meer autonomie hebben en mijn creativiteit ten volle kunnen inzetten.”

“Mijn graadmeter was om binnen een jaar of twee à drie hetzelfde inkomen te hebben als van mijn eerdere baan. Inmiddels laat ik dat meer los. De erkenning is er gezien mijn opdrachten in 2019. Als een opdrachtgever een vraag heeft ben ik heel precies in het helder maken van de vraag en mijn rol. Is wat ik te bieden heb versterkend voor het systeem? Mijn flow komt alleen wanneer ik helemaal op mijn plek ben. Als die afstemming goed is, dan komt het geld ook wel. Ik merk dat mijn eigen focus ligt op mijn energie als kompas.”

Waarnemen zonder oordelen
“Wanneer ik na een gesprek of intake weg ga, daar later over nadenk of de informatie aan het uitwerken ben, wordt een patroon zichtbaar. Dit is waardevolle informatie die ik terugkoppel naar het team of de leidinggevende.
“Door te reflecteren, vragen te stellen en ruimte te maken voor onbesproken zaken ontstaat er duidelijkheid over wat er speelt.” Voor Alice is dat ook een toetsingsmoment om te onderzoeken of hetgeen zij te bieden heeft nog steeds aansluit bij wat er nodig is om iedereen sterker te maken. “Het is mijn werk om te blijven reflecteren op wat er gebeurt en ik ben zelf ook een instrument.”

Introspectie en duurzaam werken
Door introspectie toe te passen houdt Alice zicht op wat zij nodig heeft en hoe zij haar kracht en kennis ten volle kan inzetten om anderen verder te helpen. Een efficiënt gebruik van haar energie en tijd zorgt ervoor, dat zij kan blijven doen waar zij goed in is en wat haar gelukkig maakt.
U kan meer te weten komen over Alice en wat zij te bieden door haar website te bezoeken: www.wndrlnd.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontspannen omgaan met stress.

Zorgen voor jezelf kun je leren!

+31 6 83 506 665

info@introspexxion.works

Oeverwallaan 130, 2498 BK Den Haag